Stichting Seracosa, zorg waar mens centraal staat.

Open

Ma-Vrij 09:00-17:00

Bel ons

085-1301597

Welkom bij Stichting Seracosa zorg waar mens centraal staat

Stichting seracosa helpt u om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Wij bieden u alle zorg en hulp die u thuis nodig heeft. Van huishoudelijke hulp tot verzorging. Wij helpen u.

Stichting Seracosa is een kleine maatschappelijke organisatie opgericht in 2009 en actief in Regio Leiden, uiteraard in de zorgsector. Wij zijn gespecialiseerd in de extramurale zorg, waaronder de thuiszorg, leveren zorgdiensten in Regio Leiden en werken samen met een aantal gemeentes, namelijk gemeente Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest.

Het team van Stichting Seracosa zet zich volledig in om u de persoonlijke aandacht te bieden bij de aan u toegewezen zorg. Wij stemmen de zorg die wij leveren dan ook af op uw voorkeuren en wensen. Stichting Seracosa staat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en houdt inzet en professionaliteit hoog in het vaandel.

24/7 Beschikbaar

Huishoudelijke hulp

Wie zijn wij?

Stichting Seracosa is gericht op alle hulpbehoevenden, ongeacht leeftijd. Het werkgebied van Stichting Seracosa betreft de provincie Zuid - Holland. Stichting Seracosa staat voor Zorg met Zorg!

De visie van Stichting Seracosa wordt geformuleerd als zijnde dat Stichting Seracosa voor kwaliteit staat, niet zozeer voor kwantiteit, dit houdt in dat Stichting Seracosa:
• De zorg afstemt op de specifieke wensen en behoeften van de cliënt door zorg op maat te bieden;
• Geen wachtlijsten hanteert;
• Groot belang hecht aan het sociaal aspect tijdens de zorgverlening;
• Zich flexibel opstelt naar de cliënt;
• Cliënttevredenheid hoog in het vaandel heeft;
• De AWBZ-toelating wilt behouden;
• De zorgdiensten wilt uitbreiden door samenwerkingsverbanden met meerdere gemeentes aan te gaan. Uit de missie en visie kan geconstateerd worden dat de cliënten en de kwaliteit centraal staan bij het verlenen van zorg aan hulpbehoevenden. Dit betekent dat Stichting Seracosa cliëntgericht en kwaliteitsgericht is. Het is essentieel dat de verleende zorg voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen waaraan zorginstellingen moeten voldoen. Hierdoor worden de cliënten tevreden gehouden en worden de wensen en behoeften van hen gerealiseerd.

Uit de missie en visie kan geconstateerd worden dat de cliënten en de kwaliteit centraal staan bij het verlenen van zorg aan hulpbehoevenden. Dit betekent dat Stichting Seracosa cliëntgericht en kwaliteitsgericht is. Het is essentieel dat de verleende zorg voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen waaraan zorginstellingen moeten voldoen. Hierdoor worden de cliënten tevreden gehouden en worden de wensen en behoeften van hen gerealiseerd.
Hiernaast is flexibiliteit evenmin onmisbaar, zodat snel en adequaat ingespeeld kunnen worden op de belangen van cliënten. Het maakt niet uit welke vorm van zorg de cliënt nodig acht en welke leeftijdscategorie het betreft, zij staat klaar voor elke hulpbehoevende, waardoor zij het sociaal aspect tot uitdrukking brengt. Het is ten slotte merkwaardig dat Stichting Seracosa innovatief en omgevingsgericht is, omdat zij streeft naar uitbreidingen in de huidige zorgdiensten door samenwerkingsverbanden met meerdere gemeentes aan te gaan.

Hulp aan huis

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen?

Copyright© Udsign 2018 All rights reserved.