Stichting Seracosa, zorg waar mens centraal staat.

Open

Ma-Vrij 09:00-17:00

Bel ons

085-1301597

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Stichting Seracosa gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Stichting Seracosa of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
Op de internetpagina's van Stichting Seracosa staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Stichting Seracosa vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Stichting Seracosa geen enkele invloed. Stichting Seracosa of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Stichting Seracosa met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Stichting Seracosa of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie

Stichting Seracosa behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van Stichting Seracosa verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Stichting Seracosa
Harteveltweg 2D
2314XX Leiden
KvK: 30261075

Copyright© Udsign 2018 All rights reserved.